กระปุก กระปุกพลาสติกใส กระปุกpet ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว

กระปุกพลาสติกใส ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว ขนาด 8.5×6.5 cm. ปริมาณ 300 ml. (10 ชิ้น)

฿145.00

กระปุก กระปุกพลาสติกใส กระปุกpet ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว

กระปุกพลาสติกใส ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว ขนาด 8.5×8.5 cm. ปริมาณ 400 ml. (10 ชิ้น)

฿150.00

กระปุก กระปุกพลาสติกใส กระปุกpet ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว

กระปุกพลาสติกใส ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว ขนาด 8.5×10 cm. ปริมาณ 500 ml. (10 ชิ้น)

฿160.00

กระปุก กระปุกพลาสติกใส กระปุกpet ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว

กระปุกพลาสติกใส ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว ขนาด 8.5×12 cm. ปริมาณ 600 ml. (10 ชิ้น)

฿170.00

กระปุก กระปุกพลาสติกใส กระปุกpet ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว

กระปุกพลาสติกใส ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว ขนาด 8.5×14 cm. ปริมาณ 700 ml. (10 ชิ้น)

฿200.00