Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ ขนาด 1080 ml (12 x 15 x 5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿90.00
Sale!
฿105.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ ขนาด 1480 ml (14 x 20 x 5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿110.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ ขนาด 2000 ml (14 x 20 x 6.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿135.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องอาหาร คราฟท์น้ำตาลทึบ ขนาด 800 ml (9 x 11.5 x 6.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿80.00