กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

Showing all 5 results

Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1200 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿303.00 ฿216.00

20 ใบ / แพค

Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1600 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿359.00 ฿239.00

20 ใบ / แพค

Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 2100 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿386.00 ฿267.00

20 ใบ / แพค

Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 700 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿231.00 ฿177.00

20 ใบ / แพค

Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 900 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿244.00 ฿188.00

20 ใบ / แพค

สอบถามได้ที่