Out of stock

กล่องเบเกอรี่ กล่องขนม พร้อมฝาพลาสติกใส

กล่องเบเกอรี่ 4 ช่อง ฐานสีทอง รุ่น E-44 ( 100 ชิ้น / Pack )( สีทอง )

฿389.00
Out of stock

กล่องเบเกอรี่ กล่องขนม พร้อมฝาพลาสติกใส

กล่องเบเกอรี่ 4 ช่อง ฐานสีน้ำตาล รุ่น E-44 ( 50 ชิ้น / Pack )( สีน้ำตาล )

฿135.00
Out of stock

กล่องเบเกอรี่ กล่องขนม พร้อมฝาพลาสติกใส

กล่องเบเกอรี่ 4 ช่อง สีใส พร้อมฝาล็อค รุ่น E-44-CL4 ( 50 ชิ้น / Pack )( สีใส )

฿95.00