ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีทอง ขนาด 12×35 ซม. (10 ใบ)

฿90.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีทอง ขนาด 9×25 ซม. (10 ใบ)

฿70.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีเงิน ขนาด 13.5×35 ซม. (10 ใบ)

฿93.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีเงิน ขนาด 6.5×22 ซม. (10 ใบ)

฿61.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีเงิน ขนาด 9×25 ซม. (10 ใบ)

฿70.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีเงิน(Aluminized) ขนาด 13.5×35 ซม. (10 ใบ)

฿82.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ซองซีลกลาง ถุงกาแฟมีวาล์ว ขยายข้าง

ถุงกาแฟ ซองซีลกลางขยายข้าง มีวาล์ว สีเงิน(Aluminized) ขนาด 9×25 ซม. (10 ใบ)

฿55.00