ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 12×22 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿86.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อฟอยด์สีเงินเงา ขนาด 12×22 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿112.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 14×24 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿94.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อฟอยด์สีเงินเงา ขนาด 14×24 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿118.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 16×26 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿100.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อฟอยด์สีเงินเงา ขนาด 16×26 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿130.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 18×28 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿116.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อฟอยด์สีเงินเงา ขนาด 18×28 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿143.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 20×30 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿124.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว ขยายข้าง มีฐาน ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว ขยายข้าง เนื้อฟอยด์สีเงินเงา ขนาด 20×30 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿156.00