ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ขนาด 14×20 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿56.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ขนาด 16×24 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿64.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ขนาด 18×26 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿66.00

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงซิปล็อค มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ตั้งได้

ถุงกาแฟ มีวาล์ว เนื้อ(Aluminized) ขนาด 20×30 ซม. ตั้งได้ (10 ใบ)

฿76.00