Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีขาว มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 14.5 x ( 16+18.5 ) + 4 ซม. ( 10 ใบ )

฿135.00
Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีขาว มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 17.5 x ( 19.5+22.5 ) + 4.5 ซม. ( 10 ใบ )

฿175.00
Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีดำ มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 14.5 x ( 16+18.5 ) + 4 ซม. ( 10 ใบ )

฿135.00
Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีดำ มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 17.5 x ( 19.5+22.5 ) + 4.5 ซม. ( 10 ใบ )

฿175.00
Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีแดง มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 14.5 x ( 16+18.5 ) + 4 ซม. ( 10 ใบ )

฿135.00
Sale!

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ถุงใส่กาแฟ ทรงไดมอนด์ ติดวาล์ว Diamond bag ถุงฟอยด์ใส่กาแฟ มีซิปล็อค ตั้งได้

ถุงกาแฟ ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ติดวาล์ว Diamond bag สีแดง มีซิปล็อค ตั้งได้ ขนาด 17.5 x ( 19.5+22.5 ) + 4.5 ซม. ( 10 ใบ )

฿175.00