ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 10×20 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿200.00

50 ใบ / แพค

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 12×22 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿220.00

50 ใบ / แพค

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 14×24 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿260.00

50 ใบ / แพค

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 16×26 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿295.00

50 ใบ / แพค

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 18×28 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿335.00

50 ใบ / แพค

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก เนื้อขุ่น ขยายข้าง ขนาด 20×30 ซม. ตั้งได้ (50 ใบ)

฿370.00

50 ใบ / แพค

สอบถามได้ที่