ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ตั้งไม่ได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ขนาด 10×15 ซม. ตั้งไม่ได้ (100 ใบ)

฿190.00

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ตั้งไม่ได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ขนาด 12×18 ซม. ตั้งไม่ได้ (100 ใบ)

฿250.00

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ตั้งไม่ได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ขนาด 7×10 ซม. ตั้งไม่ได้ (100 ใบ)

฿120.00

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ตั้งไม่ได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ทึบ สีเหลือง เนื้อด้าน ขนาด 8×12 ซม. ตั้งไม่ได้ (100 ใบ)

฿150.00