ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 20×20 ซม. (10 ใบ)

฿35.00

10 ใบ / แพค

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 20×30 ซม. (10 ใบ)

฿45.00

10 ใบ / แพค

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 25×35 ซม. (10 ใบ)

฿60.00

10 ใบ / แพค

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 30×30 ซม. (10 ใบ)

฿60.00

10 ใบ / แพค

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 30×40 ซม. (10 ใบ)

฿70.00

10 ใบ / แพค

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน

ถุงฟอยด์ ถุงเก็บความเย็น-ความร้อน ขนาด 40×40 ซม. (10 ใบ)

฿80.00

10 ใบ / แพค

สอบถามได้ที่