ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 7×22 ซม.(100 ใบ)

฿50.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 9×27 ซม.(100 ใบ)

฿55.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 11×24 ซม.(100 ใบ)

฿60.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 13×27 ซม.(100 ใบ)

฿65.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 14×26 ซม.(100 ใบ)

฿70.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 15×30 ซม.(100 ใบ)

฿73.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 17×28 ซม.(100 ใบ)

฿76.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 19×30 ซม.(100 ใบ)

฿83.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 21×33 ซม.(100 ใบ)

฿90.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 23×35 ซม.(100 ใบ)

฿125.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 25×36 ซม.(100 ใบ)

฿135.00

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า POF Shrink Film ขนาด 27×38 ซม.(100 ใบ)

฿160.00