Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ สีทองล้วน ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ สีทองล้วน ตั้งได้ ขนาด 9×13ซม. [50 ใบ]

฿105.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ทึบ สีเงิน ถุงอลูมิเนียม ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 9×13 ซม. [50ใบ]

฿79.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 9×13+3ซม. [50 ใบ]

฿40.00

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 10×15+3ซม. [50 ใบ]

฿45.00

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 11×17.5+3ซม. [50 ใบ]

฿55.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 12×20+4ซม. [50 ใบ]

฿65.00

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 14×20+4ซม. [50 ใบ]

฿75.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 16×24+4ซม. [50 ใบ]

฿95.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 18×26+4ซม. [50 ใบ]

฿115.00
Sale!

ถุงซิปล็อค ถุงโพลี ใสล้วน ถุงพลาสติก ตั้งได้

ถุงซิปล็อคใส ถุงโพลีใส ถุงซิปใส ตั้งได้ 20×30+5ซม. [50 ใบ]

฿130.00
Sale!
Food Grade ✔

ถุงซิปล็อค ถุงกระดาษคราฟท์ สีขาว หน้าต่างขุ่น ตั้งได้

ถุงซิปล็อค ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงคราฟท์ สีขาว หน้าต่างขุ่น ตั้งได้ 9×14+3 ซม. [50 ใบ]

฿53.00
Sale!
Out of stock

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก หน้าใส หลังขาวทึบ ตั้งไม่ได้

ถุงพลาสติก ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังขาวทึบ ตั้งไม่ได้ ขนาด 7x10cm [50ใบ]

฿38.00